+34 93 244 08 80

WooRank assistant

STAR Servicios Lingüísticos en xifres

Els indicadors clau del sistema de gestió de qualitat de l'empresa de traducció de Barcelona mostren la satisfacció dels clients amb els serveis prestats.

El context: la situació econòmica espanyola el 2014

El 2014 tampoc no va ser un any fàcil per a Espanya. Si bé el país va experimentar un creixement tímid i es van detectar senyals de millora a l’economia, la situació va continuar sense allunyar-se gaire de la de Grècia. L’atur va ser del 25 %, tot i que entre els joves es va disparar fins al 53 %. Davant de la pressió fiscal creixent a les famílies i les empreses, l’economia submergia va pujar fins arribar al 19 % del producte interior brut. A l’Índex de Percepció de la Corrupció 2014 de Transparency International, Espanya ocupa la posició 37, amb només 60 punts de 100. La confiança en la política i l’economia està molt erosionada, per la qual cosa resulta difícil oposar-se a les tendències centrífugues dels moviments nacionalistes i dels corrents polítics populistes.
 L’endeutament del sector privat es va reduir encara més durant el 2014, no van fluir diners a les empreses, i les empreses, al seu torn, no es van atrevir a fer inversions. Tot i que els ingressos fiscals van pujar, el deute públic va continuar augmentant malgrat les grans mesures d’austeritat aplicades en sectors com ara la salut i l’educació, uns sectors en què l’estalvi es paga car.
Un dels pocs raigs d’esperança el 2014 va ser el desenvolupament de les exportacions. I és que les empreses espanyoles fa anys que s’orienten cada cop més als mercats estrangers i han anat millorant la seva competitivitat de manera constant. Això s’ha traduït darrerament en un augment continu de les exportacions i les quotes d’exportació. Per tot plegat, naturalment, aquestes empreses exportadores han de recórrer als serveis de comunicació multilingüe que ofereixen firmes com STAR Servicios Lingüísticos.

STAR Servicios Lingüísticos al servei de les empreses exportadores espanyoles: flexibilitat i compromís

enint en compte aquest context en què han de maldar les petites i mitjanes empreses, inclosa STAR Servicios Lingüísticos, val a dir que el fet que aquesta empresa només experimentés un petit descens respecte de l’any anterior es pot considerar tot un èxit. A més a més, malgrat això, no hi va haver menys feina a STAR: el nombre de projectes va pujar de 5.809 el 2013 a 6.550 el 2014. Es va traduir un total de 35 milions de paraules, en comparació amb els 33 milions de l’any anterior, cosa que indica clarament que l’empresa barcelonina de traducció sap aprofitar al màxim les tecnologies del sector per oferir un estalvi significatiu de costos als seus clients. El nombre de combinacions lingüístiques traduïdes, en canvi, es va mantenir gairebé igual: es va traduir documentació tècnica, textos de màrqueting, llocs web i moltes altres menes de textos en més de 130 combinacions. Així mateix, la xifra de feines d’interpretació no va variar gaire: els intèrprets de STAR van assistir més de 50 vegades a reunions, formacions d’empreses internacionals o teleconferències per possibilitar la comunicació en entorns multilingües.

Fets: puntualitat, qualitat i satisfacció del client

Tenint en compte la diversitat de solucions ofertes per a la comunicació multilingüe, són impressionants els resultats dels indicadors clau de rendiment, que reflecteixen la qualitat del servei i la satisfacció del client de STAR Servicios Lingüísticos. I és que el 2014, per exemple, el 99,97 % dels projectes es va lliurar a temps o fins i tot abans del compte; els serveis prestats van complir les expectatives dels clients en un 99,04 % dels casos, i l’enquesta de satisfacció de clients es va tancar amb una nota de 8,27 en una escala de 10.