+34 93 244 08 80

WooRank assistant

La localització d'aplicacions per a mòbils: factor clau per a l'èxit en l'experiència d'usuari global

localització d'aplicacions per a mòbils

La localització d'aplicacions per a mòbils: factor clau per a l'èxit en l'experiència d'usuari global


En què consisteix la localització d'apps?

És el procés de traducció d'una app, adaptada per a un mercat geogràfic específic. Perquè tingui èxit, cal tenir en compte aspectes no només lingüístics, sinó també culturals i tècnics.

Fins i tot en el cas d'apps adreçades a un nínxol d'usuaris que majoritàriament dominen l'anglès, l'accés a una versió en la pròpia llengua sempre suposa un avantatge essencial.

Entre altres aspectes, amb la localització s'aconsegueix:

  • Un augment de la usabilitat i l'accessibilitat
  • Més rellevància i ressonància cultural
  • Un increment de la fidelitat a la marca
  • Més participació dels usuaris a l'hora d'aportar comentaris sobre l'aplicació als repositoris d'apps
  • Un retorn de la inversió significatiu en el desenvolupament d'aquesta mena d'aplicacions

Així mateix, la localització d'apps permet aprofitar les oportunitats de negoci a qualsevol país on sorgeixin. Quan s'adapta l'app a la llengua i cultura locals, s'obren possibilitats de mercat noves i s'arriba a audiències més àmplies. A més, la localització augmenta la visibilitat i el reconeixement de la marca a nivell global.

Procés per a la localització d'apps

Procés per a la localització d'apps   

Un primer pas crucial és dur a terme una anàlisi de mercat i segmentar l'audiència global. Comprendre les necessitats i les característiques dels usuaris locals ajuda a adaptar l'app de manera efectiva. Alhora, és vital seleccionar les llengües objectiu adequades per a maximitzar l'impacte i la rellevància de l'app.

Quan l'anàlisi de mercat i les llengües estan definides, s'inicia la traducció i la localització de textos, imatges i recursos multimèdia de l'aplicació. És imprescindible que la traducció sigui precisa i adient culturalment per tal de garantir una experiència d'usuari fluida. A més, cal tenir en compte aspectes de disseny, com l'adaptació cultural d'elements visuals, colors i símbols, per a assegurar una integració harmoniosa i una comunicació efectiva amb cada mercat.

 

 

El pas següent consisteix a realitzar una avaluació exhaustiva de la funcionalitat i usabilitat de l'aplicació. Es duen a terme proves rigoroses per a identificar problemes i s'optimitza l'app a partir del feedback dels usuaris i les proves de rendiment, per tal d'assegurar un producte final d'alta qualitat.

Per acabar, la versió localitzada de l'app ha d'aparèixer als repositoris d'aplicacions del sistema operatiu que correspongui. A més, es duu a terme un monitoratge constant de mètriques clau i es recopilen les valoracions i comentaris dels usuaris, la qual cosa permet una millora contínua. Això garanteix un llançament exitós i la capacitat d'adaptar-se a les necessitats canviants dels usuaris.

Recomanacions i millors pràctiques per a la localització d'apps

Recolzar-se en professionals de traducció especialitzats en apps

És fonamental seleccionar proveïdors de serveis de traducció i localització amb experiència en aplicacions mòbils. A STAR tenim el coneixement i les habilitats necessàries per a adaptar de manera efectiva l'app, i garantim una traducció precisa, coherent i una experiència d'usuari d'alta qualitat per a cada mercat objectiu.

Optimització per a ASO i SEO multilingüe

Per a aconseguir un bon posicionament ASO (App Store Optimization) a botigues d'apps i SEO (Search Engine Optimization) a cercadors en diferents llengües, és necessari implementar estratègies que adaptin el contingut i les paraules clau a cada llengua objectiu. Cal no oblidar factors com ara l'optimització de metaetiquetes, URL accessibles i altres aspectes tècnics per a assegurar una visibilitat efectiva en els resultats de cerca multilingües. Com aparèixer en els primers llocs de cerca a nivell internacional?

Adaptació cultural i localització visual

És imprescindible tenir en compte els costums i preferències culturals de cada mercat objectiu. Una app desenvolupada per a França, per exemple, en la majoria dels casos no requerirà pràcticament cap adaptació d'aquesta mena si es localitza per a adreçar-se al mercat alemany o italià, culturalment molt pròxims a França. No obstant això, per a adreçar-se a mercats culturalment més llunyans, com els de l'Est asiàtic, pot ser que calgui l'adequació d'imatges, colors i elements visuals a l'audiència local.

Conclusions

Localització d'aplicacions per a mòbils      

En resum, una localització apropiada d'aplicacions per a mòbils ofereix beneficis significatius, fa possible l'expansió a mercats internacionals i produeix un increment de la visibilitat de la marca. Seguir els passos adequats en el procés, des de l'estudi de mercat fins al llançament, és fonamental per a aconseguir una adaptació efectiva i satisfactòria per als usuaris globals.

A STAR podem ajudar-vos amb la localització de la vostra app amb el mínim cost possible i el termini més ràpid. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i resoldrem tots els vostres dubtes.

 

 

Etiquetes:
Categories:

Feu-nos arribar els vostres comentaris