+34 93 244 08 80

WooRank assistant

La nova norma de serveis de traducció ISO 17100

La nova norma ISO 17100

La nova norma de serveis de traducció ISO 17100


Com contractar traduccions de qualitat (2/2)

En un article anterior us expliquem els conceptes bàsics sobre les normes de qualitat i us presentem dues de les normes que s'apliquen en el sector de la traducció: l'ISO 9001 i l'UNE-EN 15038. Ja us vam avançar que aquestes normes estaven experimentant canvis durant el 2015. A l'article d'avui us detallem quines són les novetats que s'han introduït a la nova versió de l'UNE EN-15038: l'ISO 17100:2015.

Norma ISO 17100:2015

L' 1 de maig de 2015 es va publicar la nova versió de la norma que especifica els requisits per al serveis de traducció: ISO 17100:2015. De fet, la norma és una actualització de la norma europea UNE-EN 15038. El fet que la norma europea s'hagi convertit en norma ISO (amb molt pocs canvis) és una mostra de la validesa de l'UNE-EN 15038 i és un senyal de la gran acceptació que aquesta norma ha trobat tant per part dels proveïdors de traducció com per part dels clients de serveis de traducció.
La norma presenta els requisits necessaris per a lliurar un servei de traducció de qualitat. Tot seguit en detallem els principals canvis que s'hi han produït.

Llistat ampliat de termes i conceptes

Ofereix un llistat ampliat de quaranta-dos termes i definicions sobre diferents conceptes relacionats amb la traducció i els serveis de traducció, el flux de treball i la tecnologia de la traducció, el control del procés de traducció, etc.

Noves tecnologies

L'ISO 17100:2015 inclou les eines i els sistemes de tecnologia de la informació com a suport en el procés de traducció. Segons la norma, tant els traductors i revisors com els proveïdors de serveis de traducció han de comptar amb el coneixement i recursos necessaris per a dur a terme les tasques tècniques que demani el projecte de traducció.

Desdoblament del perfil del revisor i de la tasca de revisió

La nova norma fa distinció entre diversos tipus de revisió: autocomprovació, revisió, correcció de concepte, correcció de proves i verificació final i lliurament. L' autocomprovació consisteix en una revisió global de la traducció per part del traductor abans de lliurar-la. La revisió és obligatòria i ha de ser realitzada tot comparant la llengua origen amb la de destí. La correcció de concepte consisteix en una revisió monolingüe de la traducció. La correcció de proves és una revisió final de la traducció abans d'impressió. Per últim, el gestor de projectes ha de realitzar la verificació final i lliurament per confirmar que es compleixen totes les especificacions.

Gestor de projectes de traducció

Introdueix el perfil del gestor de projectes de traducció com a responsable de tots els aspectes del procés de producció. A més, també especifica quines passes s'han de seguir a l'hora de gestionar un projecte de traducció.

PSL i PST

La nova norma fa diferencia entre proveïdor de serveis de traducció (PST) i proveïdor de serveis lingüístics (PSL). El PST ofereix  exclusivament serveis de traducció, però el PSL ofereix d'altres serveis relacionats amb les llengües.

Flux de treball de traducció

L'ISO 17100:2015 estableix els processos i les fases d'un projecte de traducció. Distingeix entre processos de preproducció, producció i post-producció. A més, hi desglossa cadascuna de les activitats incloses a cada fase.

Nous annexes amb suggeriments

La nova versió inclou sis annexes informatius amb suggeriments, com ara especificacions contractuals, tecnologies de la traducció o registres i informes de gestió.

Cal recordar que l'ISO 17100:2015 no s'aplica als serveis d'interpretació ni tampoc a l'ús del resultat de la traducció automàtica i la post-edició.

Hem de remarcar que la versió anterior de la norma ha quedat anul·lada i ja no se n'emeten certificats. A partir de la data de publicació de la nova norma, les organitzacions s'hauran de certificar segons l'ISO 17100:2015.

Etiquetes:
Categories:

Feu-nos arribar els vostres comentaris