+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Revisió de traduccions en línia: CLM WebEdit

El WebCheck permet revisar traduccions via web en seus internacionals de l’organització perquè siguin precises i estiguin en menys temps

Revisió de traduccions en línia: CLM WebEdit

Poder revisar i avaluar traduccions de manera ràpida i fàcil en els mercats de destinació és un factor crític per assegurar que els projectes de traducció siguin àgils i eficients.

Els revisors i responsables de les filials o distribuïdors locals poden revisar i aprovar traduccions des del navegador web. A més, poden afegir comentaris, comparar traduccions anteriors, visualitzar els documents traduïts en el seu aspecte final i molt més.

 

Informació detallada a la web del Grup STAR:

https://www.star-group.net/es/productos/traduccion-y-revision-en-linea.html


Informació